İlhami Yiğit +90 (532) 162 79 58 Aytaç Duran +90 (546) 225 96 66

Sosyal Medyada Biz}

Buhar Kazanları

1ton/h…100 ton/h arasında muhtalif kapasitelerde kondens tankı üretimimiz mevcuttur. Ttb Enerji DİZAYN: Yüksek basınç, silindirik tip, TS EN 12953, Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir. MALZEME: Kondens tanklarımız EN 10028’e uygun olan P265GH veya...
Malzemelerin zaman içerisinde bulundukları ortamın etkisiyle tahribata uğraması korozyon olarak tanımlanır. Korozyonun en fazla görüldüğü malzeme türü ise elektrokimyasal reaksiyonlara eğilimlerinin yüksek olmasından dolayı metallerdir. Metallerin korozyona uğrama miktarları oksijene olan ilgileriyle alakalıdır. Serbest halde kararlı olan (Titanyum vb.) metallerin...
Yatık veya dik tipte imal edilmekte olup küçük boyutlu olmasından dolayı az yer kaplar. Küçük su hacmi sayesinde daha çabuk rejime girerek gereksiz enerji sarfiyatı engellenmektedir. Kısa sürede su miktarı ile doğru orantılı olarak istenilen basınçta prosesin ihtiyaç duyduğu buharı...
Bu sistemde önce kömürün uçucu gazları açığa çıkarılır ve kömür ızgara üzerine geldiğinde kömürün saf karbon hali kaldığı için yüksek verimli yanma gerçekleşir. Ayrıca ayrışan uçucu gazlar sekonder hava ile etkileşime girerek bu gazların da yanması sağlanır. Sekonder yakma havası...
Ön ocak kısmı Su borulu olarak dizayn edilen kazanların arka kısmı Radyasyon tipte ve alev-duman borulu olarak imal edilmektedir.Yanma sonucu oluşan sıcak gazlar, birinci geçiş olarak adlandırdığımız yanma odasından geçerek, ikinci geçişi sağlayan alev borularına doğru döner ve duman sandığından...
Katı yakıtları yüksek verimde yakar. Yanma odasından stoker potası veya ızgaralar çıkartılarak kısa bir sürede sıvı ve gaz yakıt yakmaya uygun hale getirilebilir. Üretim standartları, TRD basınçlı kaplar direktifine, TS EN12953 standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli tasarım ve yüksek imalat...
Üretim standartları, TRD basınçlı kaplar direktifine, TS EN12953 standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli tasarım ve yüksek imalat teknolojisi ile üretilmektedir. Küçük su ve yüksek buhar hacmi sayesinde ani buhar çekişlerine uygun olarak sürekli ve yüksek kalitede buhar üreterek yüksek performans...
Su Borulu Buhar Kazanları, Endüstride yüksek kapasite ve basınca ihtiyaç duyulan tesislerde kullanılır.30 t/h, 20 Atü kapasite ve basıncının üstündeki ihtiyaçlarda Alev – Duman Borulu Kazanların kullanılması uygun değildir. Bu sebeple bu kapasitelerin üzerindeki ihtiyaçlar Su Borulu Kazanlar ile karşılanabilir....
Buharın kullanıldığı tesislerde, ısının büyük kısmını sisteme bırakan buharın, sistemden kondens suyu halinde dönerek depolandığı kondens tankı besi suyunun tekrar kazana gönderilmesine aracılık etmektedir.  Yatık ve dik olmak üzere iki ayrı tipte imal edilmektedir. Tank içindeki suyun, ısıtılmasının zorunlu olduğu...